BannerFans.com

Материалдар

Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері 2020 жылғы

Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2020 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

Тереңкөл ауданының Байқоныс жалпы орта білім беретін мектебі ММ

Среднее образование ед.изм. 2020 г.
годовой план план на период(квартал) факт
1..Білім алушылардың орташа жылдық контингенті  адам 145 145 145
1 білім алушыға орташа шығын мың теңге тыс тенге 976855.172 212558.620 212558.620
2.Барлығы шығыстар, мың теңге        141644.000 30821.000 30821.000
оның ішінде         
3.Жалақы қоры мың теңге  тыс тенге 113677,3 28419,3 28419,3
оның ішінде         
3.1.Әкімшілік персонал         
штаттық саны бірлік  ед 6 6 6
орташа айлық жалақы 1 бірлік мың теңге  тыс тенге 27.148.8 6.487.2 6.487.2
3.2.Негізгі қызметкерлер-мұғалімдер         
штаттық саны бірлік  ед 32 32 32
орташа айлық жалақы 1 бірлік мың теңге  тыс тенге 212.1 212,1 212,1
3.3.Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.))         
штаттық саны бірлік  ед 7 7 7
орташа айлық жалақы 1 бірлік мың теңге  тыс тенге 10.315.200 2.578.800 2.578.800
         

 

BannerFans.com
BannerFans.com
BannerFans.com

іздеу